15 juni 2020

UTMANINGEN 15 juni - 5 Mos 24

FRÄMLINGEN, DEN FADERLÖSE OCH ÄNKAN

Bibelläsning: Femte Moseboken 24
Läs bibeltexten här

"När du plockar druvorna i din vingård, skall du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar skall tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta detta."  (5 Mos 24:21-22 FB)

Tre grupper av människor nämns upprepade gånger i kapitlet. Främlingen, den faderlöse och änkan (vers 17+19+20+21). De representerar utsatta grupper i samhället. Främlingen, utlänningen, som har svårt att etablera sig i samhället, barn som inte har några föräldrar och kvinnor som mist sin make och sin möjlighet att försörja sig.

Gud bryr sig om den som lider och han vill att vi ska göra detsamma. Då Gud har välsignat oss i överflöd är det lätt att glömma bort att vi måste ge välsignelse vidare och hjälpa den som lider bland oss. Gud ville inte att Israels barn skulle glömma detta. Kom ihåg står det två gånger i kapitlet (vers 18+22), kom ihåg att du själv led som slav i Egypten och att det var Herren som räddade dig ut ur förtrycket.

Jag tror att Herren säger detsamma till oss idag. Kom ihåg hur Herren har frälst dig och välsignat dig. Nu måste du bli till frälsning och välsignelse för dem som lider.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Kom ihåg hur Herren har frälst dig och välsignat dig. Nu måste du bli till frälsning och välsignelse för den som lider.
___________________
Innehåll:- Vers 1-5
Bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och att om att vara nygift.
- Vers 6-22
Rättvisa och barmhärtighet

Kommentar:
Bestämmelserna om skilsmässobrev betyder inte att skilsmässor accepteras av Gud. Skilsmässobreven var till för att garantera kvinnan vissa tillgångar och göra det möjligt för henne att gifta om sig. I Nya testamentet hänvisar Jesus till dessa skilsmässobrev och tydliggör Guds tanke för äktenskapet (Mark 10:1-12). Där återger Jesus även "äktenskapsversen" från skapelseberättelsen: "Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött" (1 Mos 2:24).

Vi finner också här äktenskapsvårdande bestämmelser. Om man är nygift är mannen befriad från krigstjänst för att vara tillsammans med sin hustru under äktenskapets första år (vers 5).

Till stöd för de fattiga, främlingen, den faderlöse och änkan, skulle man alltid lämna något kvar av skörden till dem som inte hade någon försörjning. Denna bestämmelse levde sedan vidare i lång. Rut, en kvinna som Jesus härstammade ifrån, kunde skaffa mat åt sig själv och sin svärmor Noomi genom att plocka upp kvarblivna ax på Boas åker (Rut 2:2).

Till eftertanke:
Kom ihåg hur Herren har frälst dig och välsignat dig. 
- På vilket sätt kan du bli till frälsning och välsignelse för den som lider?

Inga kommentarer: