13 juni 2020

Gäller "alla människors lika värde"?

- Bo Wetteus i Hemmets Vän -

Vi lever mitt i en pandemi, där många frågor aktualiseras och debatteras. Har Sverige valt rätt strategi i bekämpandet av corona? Hade det funnits andra alternativ? Varför är dödstalet relativt högt i förhållande till våra nordiska grannländer? Skulle vi stängt ner hela samhället under en tid istället för att låta mycket vara öppet? Vem är egentligen ytterst ansvarig för att det blivit som det blivit? Regeringen, folkhälsomyndigheten, landstingen, kommunerna, Lena Hallengren, Anders Tegnell eller …? Vart tar männi­skans unika värde vägen mitt i allt detta?

En viktig fråga som aktualiserats under pandemin är just om alla människor värderas lika. Har alla människor lika värde?

För en kristen är svaret absolut självklart. Varje människa är skapad av Gud redan från conceptionen i moderlivet. I psalm 39 skriver David: ”Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet ... Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes.”


Läs mer här:  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8500&coid=4

Inga kommentarer: