8 juni 2020

UTMANINGEN 8 juni - 5 Mos 16

KOM IHÅG

Bibelläsning: Femte Moseboken 16
Läs bibeltexten här

"Kom ihåg att du var slav i Egypten och följ noga dessa regler"  (5 Mos 16:12 FB)

Då Guds folk kom in i det förlovade landet och fick se sitt välstånd öka var det lätt att glömma var de kom från och vem som räddat dem.

De kom från ett mångårigt slaveri. De hade fått fly för sina liv. De hade fått gå igenom svåra umbäranden. Men det var Gud som hade befriat dem genom att ingripa med ett antal underverk. Det var Gud som hade lovat befrielse och det var Gud som hade befriat dem.

Kan du komma ihåg ett liv utan Jesus? Du kanske har ett liknande vittnesbörd om ett förr och ett nu? Och även om du inte har den dramatiska vändpunkten i ditt liv kan du kanske med fasa tänka dig ett liv utan Jesus. Kan du tänka dig tomheten och meningslösheten med livet om inte Gud fanns?

Glöm inte bort vad Herren har gjort för dig är budskapet i dagens vers. Varje gång du kommer ihåg detta fylls du med tacksamhet och med iver att fullgöra Guds kallelse i ditt liv.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Glöm inte bort att komma ihåg... 
 ___________________
Innehåll:
De tre stora högtiderna
- Vers 1-8

Påsk
- Vers 9-12
Veckohögtiden
- Vers 13-17
Lövhyddefesten
- Vers 14-22
Gör det som är rätt!

Kommentar:
Tre gånger om året skulle varje vuxen man bege sig till det som skulle bli landets huvudstad. Vid dessa högtider uppmanades var och en att ge vad han kunde i förhållande till vad Gud hade givit honom.

- Påskhögtiden skulle man fira för att Herren räddade folket från slaveriet i Egypten och förde dem ut i frihet.

- Veckohögtiden eller pingsten infaller sju veckor senare vid veteskörden. Orsaken till att Jerusalem var fullt av besökare då Anden föll på pingstdagen var just att man firade veckohögtiden. Judar hade rest till Jerusalem från olika länder och kunde höra evangeliet på sitt eget lands tungomål från lärjungarna som talade i tungor (Apg 2:7-12).

- Lövhyddohögtiden firades som en glad skördefest i oktober

Till eftertanke:
Det var viktigt för israeliterna att inte glömma de storverk Herren hade gjort bland dem.
- Hur ser din historia ut?
- Vilka speciella händelser i ditt liv kan du minnas då Herren mött dig och dina behov på ett speciellt sätt?

- Vad gör du för att minnas Guds godhet mot dig?
Glöm inte bort att komma ihåg...

Inga kommentarer: