1 feb. 2020

UTMANINGEN 1 feb - 1 Mos 33

LYFT BLICKEN

Bibelläsning: Första Moseboken 33
Läs bibeltexen här


"Jakob lyfte blicken" (1 Mos 33:1 FB)

Kapitlet handlar om då Jakob möter sin bror Esau efter många år och bröderna försonas med varandra. Men kapitlet börjar med orden "Jakob lyfte blicken". Det står inte vad han tittat på tidigare, men det är helt klart att då han lyfte blicken fick han se något han inte sett tidigare.

Vi kan ha lätt att fastna i olika slag av problem och prövningar. Och då vi ältar dessa problem kan de växa sig större och större och bli övermäktiga. Men då vi lyfter blicken....

Att lyfta blicken kan vara 
-att förundras över Guds storhet
-att se tillbaka på hur Gud välsignat och löst problem tidigare
-att se problemen i ett större sammanhang kan hjälpa mig att inte fastna i mina egna tankebanor

jag lyfter blicken kan jag befrias från det tankemönster som fångat mig...


- Mannakorn att tugga på under dagen: Lyft blicken
_______________
Översikt:
- Vers 1-4 
Esau och Jakob möts. Men istället för fiendskap möts Jakob av en öppen famn. Och de grät.

- Vers 5-16
Jakob överlämnar sina gåvor till Esau och Esau vänder tillbaka hem,

- Vers 17-20
Jakob bosätter sig i landet och reser ett altare med namnet "El är Israels Gud".


Kommentar:
Under Patriarktiden byggde man altaren på olika ställen där Gud uppenbarat sig på ett speciellt sätt. Dessa altare var en plats där man kunde tillbe och tacka Gud, men de tjänade också som minnesmärken så att man inte skulle glömma Herrens gärningar och hans godhet.

Senare under Israels historia blev platsen för tillbedjan Tabernaklet och ännu senare Templet. Då byggdes inte längre några altaren. 

Till eftertanke:
- Har du några speciella tillfällen i ditt liv då du på ett speciellt sätt mött Herren, eller tillfällen då du påtagligt har sett Guds verk i ditt liv? Vid vilka tillfällen skulle du, bildligt talat, kunnat "bygga altaren" i ditt liv?
- Det är inte så vanligt att vi bygger altaren nu för tiden. Hur gör du för att komma ihåg dessa tillfällen i tacksamhet idag? Du kan börja med att göra en lista på sådana tillfällen och tacka Gud för hans verk i ditt liv. 

Jesus uppmanar vid flera tillfällen sina lärjungar att lyfta blicken för att kunna se Guds möjligheter då lärjungarnas blick fastnat på alla omöjligheter. "Säger ni inte: fyra månader till, sedan kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd?" (Joh 4:35)
Vad skulle "Lyft blicken" betyda för mig idag? På vilka områden har mina tankar fastnat på det omöjlíga?

Inga kommentarer: