5 mars 2020

Bibelskolan Gamla Testamentet del 9: DOMARTIDEN Under linjen=i Landet  - Över linjen=utanför Landet
U - Urhistorien               
P - Patriarktiden            
E
- Tiden i Egypten
                                                                  
Ö - Ökentiden
D+K - Domartiden+Kungatiden
N + S - Det delade riket: Nordriket Israel och Sydriket Juda
B - Den babyloniska fångenskapen
P+G+R - Israel ockuperat av Perserna, Grekerna och Romarna
---------------------------------

Kapitel 9 – Domartiden

Översikt över innehållet i Domarboken
Delvis lydnad – delvis seger – Kap 1

Översikt över hela Domarboken - Kap 2

Debora – Kap 4-5

Gideon – Kap 6:11-8:35

Samson -  Kap 13-16

Samuel – 1 Sam 1-8

Från seger till nederlag


   Då Josua hade fört folket över Jordanfloden och erövrat Jeriko (Jos 3-6), följde en period av framgång och seger för israeliterna. Så länge Josua levde tjänade folket Herren (Dom 2:6).
  
Men då Josua dog ”gjorde Israels barn det som var ont i Herrens ögon och tjänade baalerna. De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land” (2 Mos 2:11-12).


    Då vi jämför Josua bok och Domarboken ser vi att de två tidsperioderna har helt olika kännetecken:
Josua
Domarboken
Seger
Nederlag
Frihet
Slaveri
Tro
Otro
Lydnad
Kompromiss
Trofasthet mot Gud
Avfall
Vision
Förvirring

    I sitt avskedstal till folket sa Josua att folket måste skilja sig från avgudarna och att de måste tjäna Herren helhjärtat och trofast (Jos 24:14). Senare varnade också Herrens ängel folket och sa att de inte skulle blanda sig med de andra folken, och att de måste riva ned deras avgudaaltaren (Dom 2:12).
    Men i stället för att lyda Herrens ängel gifte de sig med inbyggarna i landet och dyrkade deras gudar (Dom 3:6). Domartiden blev en av de mörkaste perioderna i Israels historia.

Historien upprepar sig

    Under domartiden upprepas samma mönster gång på gång:
A – Folket vänder sig bort från Gud och tillber Baal och Astarte (Dom 2:11-13)
B – Folket klarar då inte att stå emot sina fiender. De blir undertryckta och kommer i stor nöd (Dom 2:14-15)
C – ”Då lät Herren domare uppstå, som frälste dem ur deras plundrares hand” (Dom 2:16). Så länge domaren levde gick det då bra folket.
A – ”Men när domaren dog vände de om och gjorde det som var fördärvligt, ännu mer än deras fäder” (Dom 2:19)

A-B-C---A-B-C---A-B-C---

Tolkning

    Israels förhållande till fienderna under domartiden har många likheter med vår kamp mot synden. Genom hela domartiden upprepas samma andliga lag:
OM DU INTE GÖR SLUT PÅ SYNDEN KOMMER DEN ATT GÖRA SLUT PÅ DIG
    Möjligheten att synda fanns där hela tiden och har funnits sedan syndafallet för att sätta folket på prov, för att se om de verkligen ville gå Herrens väg (Dom 2:22). Då vi börjar närma oss synden kommer den snart att få kontroll över oss och få oss att falla.

Uppgifter för självstudium, samtal och försjupning

1. Jämför mönstret i Domarboken med Jakobs bok, kapitel 1, verserna 2-4 och 14-16. Vilka likheter kan du se? Kan du finna andra exempel på detta förhållande i Bibeln eller i din egen erfarenhet?
2. Det finns trots allt en del ljuspunkter i Domarboken. En av dessa är berättelsen om Gideon. Den visar vad som kan hända om en människa frågar Gud: ”Var är alla Guds under, som våra fäder har berättat om?” Läs Domarboken 6:11-8:32 och låt dig inspireras.
Tolkning

Inga kommentarer: