5 mars 2020

Buddismen är en religion och mindfulness bygger på buddism

- Gertrud Storsjö i Världen idag -
Att buddismen är en religion är lika självklart som att mindfulness bygger på buddism. Det skriver Gertrud Storsjö, författare till Budda eller Kristus, efter att en utbildare i mindfulness i Region Jönköping förnekat att buddism är religion.


I Världen idags artikel om mindfulness i Habo-skolor (29/1) hävdar Region Jönköpings ansvariga utbildare inom mindfulness att buddismen inte är någon religion. Men hon har självklart fel i detta. Att buddismen är en religion är lika självklart som att mindfulness bygger på buddism. Mindfulness är i själva verket det sjunde steget om ”rätt uppmärksamhet” i Buddas tes i den åttafaldiga vägen som mindfulness bygger på.


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/debatt/buddismen-ar-en-religion-och-mindfulness-bygger-pa-buddism/reptbB!MipRFPDdqONsSMnoRvhatA/

Inga kommentarer: