1 mars 2020

Psalm 11: NÄR GRUNDVALARNA RIVS UPPBibelläsning: Psalm 11
"När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?"
(Ps 11:3 FB)

Psalmförfattaren frågar uppgivet vad man kan göra då grundvalarna rivs upp.

Vi lever i en tid då grundvalarna verkligen rivs upp på alla plan. Det som var självklart för några år sedan gäller inte längre. Etiska värderingar som varit vägledande i hundratals år betraktas idag av många som helt förkastliga.

Vad kan man göra då etiska värderingar raseras? Vad kan man göra då trosbekännelser och trossatser som varit vägledande under århundraden kastas på sophögen?

I tider som dessa är det viktigt att det finns människor som vågar stå upp för det som är sant, även om det kostar förlöjligande och förföljelse.

I tider som dessa behövs det människor som inte kastas hit eller dit i varje vindkast i läran. Det behövs människor som är grundade i Guds ord och det i som är Herrens vilja.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Det finns kraft i Guds ord, om vi bara tror dem och lyder dem.

Inga kommentarer: