2 mars 2020

Vart är vi på väg?

2013 skrev jag en serie inlägg under rubriken "Vart är vi på väg". De inläggen är lika aktuella idag och jag vill därför lägga ut delar av serien i en något redigerad form. Här kommer det första inledande inlägget:

Med utgångspunkt från Frälsningsarméns Internationella Årsbok 2012 gjorde jag en enkel jämförelse mellan Europa och Afrika. Det finns ungefär 1,1 miljoner frälsningssoldater på jorden och nästan en halv miljon av dem bor i Afrika.

I Afrika finns det 474.796 frälsningssoldater och i Europa 56.755.

Bara Kenya har mer än tre gånger så många frälsningssoldater som hela Europa och Zimbabwe har mer än dubbelt så många frälsningssoldater som hela Europa.


Nu hade jag inte årsboken för 1992 tillgänglig, men det skulle vara intressant att se hur det såg ut för tjugo år sedan. Tillåt en kvalificerad gissning: 1992 var det förmodligen mycket färre soldater i Afrika och många fler i Europa.

Varför växer Frälsningsarmén i Afrika medan den minskar i Europa? Är det lättare att vara kristen i Afrika än i Europa? Knappast! I Afrika finns ett antal militanta muslimska grupper som försöker ta livet av så många kristna som möjligt. Dessutom finns det en utbredd tro på naturreligioner med häxdoktorer och förfädernas andar. I Sverige har vi visserligen en växande muslimsk befolkning, men det finns ingen stor överströmning av människor som konverterar och blir muslimer.

Vad är då orsaken mellan framgången i Afrika och tillbakagången i Europa?

En orsak kan vara att man generellt har olika bibelsyn och då talar jag inte längre om Frälsningsarmén utan om kristenheten i stort. Europa har drabbats av starka liberalteologiska vindar de sista årtiondena. Det som tidigare var självklart har man nu ändrat och hävdar i stället motsatsen. Ett exempel kan vara synen på samkönade äktenskap.

Innan beslutet om samkönade äktenskap beslutades i Riksdagen gick det ut på remiss. Samtliga kyrkor i Sverige var i sina remissvar negativa till att man skulle ändra äktenkapet till att även gälla samkönade par. Svenska Kyrkan har senare ändrat uppfattning och viger nu samkönade par. Detta beslut att gå emot Bibelns undervisning och anpassa sig till de strömningar som fanns i världen kunde inte accepteras av de Afrikanska kyrkorna. Den stora Mekane Yesu-kyrkan i Afrika bröt då med Svenska Kyrkan.

Det finns en generell rörelse över hela jorden. Bibeltroende kyrkor växer och liberalteologiska kyrkor minskar. (Religion in the Modern World - Steve Bruce)

En fråga kvarstår: Minskar de europeiska kyrkorna för att de har blivit mer liberalt troende, eller blir de liberalt troende för att de minskar i antal (för att bättre anpassa sig till omvärlden)?

Den senare ståndpunkten beskriver Per Ewert i sin senaste bok på följande sätt: "Inom många kyrkor och samfund har skräcken för medlemstapp slagit över i en alltmer desperat uttunning av tydlighet och teologiskt innehåll. Om vi bara gör all förkunnelse så oförarglig att ingen irriteras, då kommer folket säkert tillbaka, tycks man mena. Konceptet är lika dokumenterat självutplånande som det är en abdikation från Jesu uppdrag till sin kyrka som hans kropp här på jorden."

 Som sagt, frågan kvarstår: Minskar de europeiska kyrkorna för att de har blivit mer liberalt troende, eller blir de liberalt troende för att de minskar i antal (för att bättre anpassa sig till omvärlden)?

/PB

Inga kommentarer: