19 aug. 2019

Är Jesus välkommen i våra kyrkor?

I en ekumenisk gudstjänst i Tomb kirke i Norge var talaren Alv Magnes, som  tidigare under många år varit ledare för Ungdom med Uppdrag internationellt.

Predikan utgick från Jesu liknelse i Matteus 13:24-30. Liknelsen handlar om en bonde som sår vete, men då vetet växer upp kommer det ogräs bland vetet. Frågan uppstår om man ska rensa ogräset från vetet, men svaret blir att de får växa sida vid sida. Vid skördetiden ska man samla ihop ogräset och bränna det, medan vetet bärgas in i logen.

Församlingen i Tomb kirke kom från flera olika samfund, och det fanns de som blev illa berörda av predikan. En av dem som reagerade var "Sognepresten" själv. Han säger: "Det jeg og andre reagerte kraftig på var at han sorterte mennesker på den måten." Han reagerade så kraftigt att han sände brev till de olika kyrkorna i området och uppmanade dem att inte inbjuda Alv Magnus att predika i deras kyrkor. Sognepresten skriver dessutom ett inlägg i församlingsbladet där han beklagar Alv Magnus predikan (Se bilden).

Men är det inte det som är poängen i Jesu liknelse. Att Jesus då "skördetiden är inne" ska sortera människor. Och är det inte just sortering som Jesus talar om då han vid sin återkomst ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra (Matt 25:31-46). Till och med i den mest älskade bibelversen, som kallas "Lilla Bibeln", talar Jesus om sortering. De som tror på honom ska få evigt liv och de som inte tror på honom ska gå förlorade (Joh 3:16).

Hur kan man reagera så kraftigt då predikanten säger samma sak som Jesus? Kan det vara så att församlingen är van att höra en "Må-bra-predikan", som säger "du är bra som du är, Gud är kärlek och nåd oavsett hur du lever". Då man sedan väcks upp ur sin törnrosasömn och får höra att våra liv på jorden kommer att påverka var vi ska tillbringa vår evighet, så är det kanske naturligt att man reagerar med aggression.

Men om är det så att den som predikar det Jesus säger inte är välkommen i kyrkan, så betyder det väl att Jesus själv inte är välkommen. Då blir det som i församlingen i Laodikea: man tycker att man har det bra i församlingen och märker inte ens att Jesus inte finns med. Han står utanför och knackar på för att bli insläppt i sin egen församling (Upp 3:14-22).

/PB

Jag var inte närvarande under gudstjänsten som det refereras till, så jag har naturligtvis inte hela sanningen. Den norska Dagen har ett antal artiklar om nämnda gudstjänst (dessvärre som betallänkar), men NRK har en längre artikel om händelsen som du kan läsa här: https://www.nrk.no/ostfold/sogneprest-beklaget-svovelpreken-fra-gjestepredikant-1.14467589

Inga kommentarer: