18 aug. 2019

Tidig söndagsmorgon den 18 augusti

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Under den gångna veckan har jag bland annat läst Lewi Pethrus memoarer "Ett sagolikt liv". Det är intressant att läsa hur historien upprepar sig. Då en ny väckelserörelse bryter fram ser det ut som om samhället, både det kyrkliga och profana, går till häftigt motangrepp mot den nya väckelserören.

Lewi Pethrus citerar olika tidningsartiklar där man går till frontalattack mot pingströrelsen och varnar människor att ha något att göra med denna vilsegångna rörelse. 

Då jag läste det kom jag att tänka på hur religionsreportern på Dagens Nyheter rapporterar från ett av Frälsningsarméns första möten i Sverige. Mötet liknades vid en cirkusuppvisning.

Före Frälsningsarméns tid växte baptiströrelsen fram. Den mötte motstånd. De första troendedöpta blev landsförvisade. 

Efter Pingströrelsen kom Livets Ord. Det har som bekant skrivits åtskilliga hatiska artiklar om den rörelsen. 

Som sagt, det verkar som samhället och de etablerade kristna inte tål en ny väckelserörelse. Varje väckelserörelse har fått känna på det.

En annan intressant detalj i boken var Lewi Pethrus första möte med förkunnelsen om andedopet, som senare blev pingströrelsens mest framträdande kännetecken. Första gången han hörde talas om andedopet var på Frälsningsarmén. Lewi Pethrus skriver: "Frälsningsarmén hade kommit till Vänersborg och jag gick dit någon gång. Där talade man om dopet i den Helige Ande. Vad jag hörde väckte mitt intresse, och jag började läsa Nya testamentet om dessa ting..."

Just nu pågår inspirationshelgen i Strängnäs med temat "Evangelium Guds kraft" (Bilden). Talare är Daniel Viklund och Simon Paulin. Helgens samlingar hålls i Djäknehallen. Inspiration består av två ord "in" och "spirit", det vill säga att ta in den Helige ande, och det är verkligen ett tillfälle att "in-spireras" där Guds folk samlas tillsammans inför Gud och ordet.

Många deltagare kom från olika delar av landet. De flesta kom från "närområdet" Strängnäs, Stockholm och Västerås, andra hade rest långt för att få vara med om helgen. En av våra bibelelever från tiden på folkhögskolan i Norge på 1980-talet hade sett annonseringen av helgen på rupebabloggen och suttit på olika tåg en hel dag för att ta sig till Strängnäs och inspirationshelgen.

Jag tror att det ligger ett stort värde i samlingar av detta slag då vi inte längre har de årliga kongresserna. Det är viktigt att Guds folk kommer tillsammans för att för att möta varandra och Gud i bibelordet, bönerna och lovsången. Det betyder så mycket för så många. Så, ett stort TACK till Daniel och Simon, och kårerna i Strängnäs och kår 393 för att ni arrangerade denna helg. Jag är övertygad om att Herren välsignar er rikligen tillbaka för allt ni välsignar andra.

Och alla ni som inte har varit med om helgen: bor du i närheten av Strängnäs kan du få vara med om de sista två samlingarna av Inspirationshelgen idag klockan 11.00 och 15.00.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: