10 aug. 2019

Inför söndagen: Andlig klarsyn

ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn
Ords 7:1-3, 1 Kor 3:10-15, Matt 7:22-29, Ps 119:30-35

Söndagens tema handlar om andlig klarsyn. Det handlar bland annat om att bygga sitt liv på rätt grund. Paulus använder bilden av ett husbygge i 1 Kor 3:10-15.

Texten från Matteus 7 kommer från sista avdelningen i Jesu bergspredikan. Jesus säger att på den dagen, vid tidens slut då Jesus ska döma alla människor, ska många till mig ”Herre, Herre” följt av en lista av aktiviteter de gjort i hans namn. Denna varning riktas främst till de falska profeterna, se vers 15.

Det som är uppseendeväckande är att de säger ”Herre, Herre”. Upprepningen indikerar att man verkligen trodde man gjorde Guds vilja. Ordet profeterat handlar främst om att predika och talat inspirerat av Gud.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2628215473869757/?type=3&theater

Inga kommentarer: