27 aug. 2019

Dagens Andakt 27 aug”Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.
 Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.” (2 Pet 1:5-9)

Jag har alltid tyckt om dagens bibelord, som handlar om hur vi ska uppnå den fullkomliga balansen i kristenlivet. Det är som om bibelordet böljar fram och tillbaka. Det uppmanar oss först att gå framåt och ta för oss, och sedan att hålla tillbaka. Styrka och kunskap, balanseras av självbehärskning. Därefter ett steg framåt i uthållighet, balanserat av gudsfruktan och broderlig omtanke och kärlek. 
När en aspekt får ta överhanden blir det obalans och människorna får en snedvriden bild av vem Jesus är och det blir ingen frukt.  Låt oss sträva efter att det blir balans i våra liv och i vår kristna tro.

BÖN
Jesus, tack för att du vill påminna mig om vikten av att ha balans i mitt liv tillsammans med dig. 
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: