23 aug. 2019

UTMANINGEN 23 aug - Ps 100

TJÄNA HERREN MED GLÄDJE

Bibelläsning: Psalm 100
"Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop" (Ps 100:2 FB)

Det är glädjefyllt att vara en kristen. Vissa perioder har det funnits ett fromhetsideal där man ska gå i mörka kläder, och helst gå sakta och se allvarlig ut.

Psalm 100 uttrycker något helt annat. Den nästan hoppar av glädje. Tjänsten för Herren ska utföras i glädje, inte i tungsinthet. Om jag inte upplever glädje i min tjänst måste jag fråga Herren: "Vad gör jag för fel?"

Då Nya Testamentet undervisar om Andens frukt, det vill säga det kristna livets tillväxt, finns glädje med som ett av de nio kännetecknen på ett liv i Anden.

Men innan vi går ut i vår glädjefyllda tjänst för dagen låt oss börja med att hämta inspiration i Herrens närhet: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!" (vers 4)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får tjäna Herren med glädje idag

Inga kommentarer: