25 aug. 2019

Dagens Andakt 25 augusti”Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.” (1 Pet 3:9)

John C. Maxwell talar om att vi människor kan vara antingen som termometrar eller som termostat. En termometer läser av omgivningen och reagerar på den, medan en termostat läser av omgivningen och ser till att en förändring sker.
Många kristna är som termometrar i sitt kristna liv. De registrerar och mäter tillståndet i deras omgivning. De kan ofta analysera tillståndet i församlingen ganska exakt, om det är bra eller om det är dåligt. Men om deras analys visar för låg temperatur, lägger de inte två strån i kors, för att vara med och förändra till det bättre. 
Termostatmänniskor däremot registrerar inte bara omvärlden, det är med och skapar och reglerar så att det sammanhang där de befinner sig blir som den ska vara. Jag tror att Gud vill att vi ska vara sådana människor.
BÖN
Herre, hjälp mig idag att göra vad jag kan för att vrida det som är fel rätt, att värma upp det som är för kallt, att skapa gemenskap där ensamhet råder och att föra in ditt ljus i mörkret.
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: