10 aug. 2019

Dagens Andakt 10 augusti”När han hade kommit upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom: Han hade litat på sin Gud” (Dan 6:23 b)

De bibliska gestalterna framställs vanligtvis som människor, som begår olika synder, men ändå kan de bli stora förebilder i Guds rike, efter att de fått förlåtelse och upprättelse. Daniel är unik. Han är, förutom Jesus, den ende som det inte berättas något negativt om. Han framställs som en syndfri människa och Gud kunde göra stora underverk i och genom hans liv. 
Dagens bibelord beskriver klimax efter den dramatiska händelsen där Daniel kastats i lejongropen för att han lydde Gud mer än människor. Han hade öppet fortsatt att tillbe sin Gud, trots kungens påbud att det endast skulle vara tillåtet att tillbe kung Dareios under trettio dagar. Men Gud tog hand om sin tjänare. Man kunde inte upptäcka någon skada på honom. Trots att han mänskligt sett gick en säker död till mötes när han kastades till lejonen, led han ingen skada. Det håller att lita på Gud.
BÖN
Jesus, tack att du, på samma sätt som du beskyddade Daniel, kan bevara alla dem som sätter sin lit till dig också idag.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: