24 aug. 2019

UTMANINGEN 24 aug - Ps 101 + 102

NÅD OCH RÄTT

Bibelläsning: Psalm 101
"Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, Herre, vill jag lovprisa." (Ps 101:1 FB)

Psalm 101 uttrycker en djup längtan efter att leva rätt. En längtan efter ett rent liv. En längtan efter:
-att föra en fullkomlig vandel (vers 2)
-att inte vända sitt öga till det onda (vers 3)
-att inte handla trolöst (vers 3)
-att inte ha ett falskt hjärta (vers 4)
-att inte baktala sin nästa (vers 5)
 
Det är viktigt för en kristen att vara fylld av denna längtan efter att leva rätt och rent. Men det är också viktigt att inse sina tillkortakommanden och vara beroende av Guds nåd.

Nåd och rätt hör ihop. Jesus kom med nåd och sanning (Joh 1:14). Idag bortser man ofta från begreppet "rätt". Många menar att det ena är lika rätt som det andra och att något absolut rätt eller sant inte finns. Om det vore så skulle nåden vara meningslös. Vi behöver inte nåd om vi inte gjort något fel.
 
Samtidigt som vi är totalt beroende av Guds nåd får vi vara besjälade av en längtan efter att leva rent, rätt och sant.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Beroende av din nåd vill jag leva ett rent liv.VÄLSIGNELSE FÖR DE EFTERKOMMANDE

Bibelläsning: Psalm 102
 "Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig" (Ps 102:29 FB)

Psalm 102 uttrycker djupaste förtvivlan. Författaren känner sig som en pelikan i öknen eller som en uggla bland ruiner (vers 7). Han ligger sömnlös på nätterna (vers 8). Ändå finns det mitt i förtvivlan ett hopp att Herren ska höra de utblottades bön (vers 18).

Psalmen avslutas med ett löfte om välsignelse över barn och barnbarn för dem som tjänar Herren. Många föräldrar är måna om att spara åt sina barn, så att barnen inte ska stå utan tillgångar under livet. Men här framhålls det hur viktigt det är att lämna ett andligt arv till sina efterkommande.

Ett liv i Kristi efterföljd för med sig välsignelse över både barn och barnbarn. Även om vi inte tänker på det lämnar varje förälder ett icke-materiellt arv till sina barn.

Vi ser så ofta hur alkoholism och kvinnomisshandel går i arv från generation till generation. Det är viktigt att vara klar över vilket arv jag lämnar efter mig.

Bibelordet säger att den som tjänar Herren lämnar efter sig ett bestående arv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att leva mitt liv så att jag lämnar ett gott arv till mina efterkommande.

Inga kommentarer: