13 aug. 2019

Kristna värden gav demokrati och välstånd

Historiskt är det svårt att förneka att Sverige hade sett radikalt annorlunda ut om det inte vore för den kristna religionens inflytande. För detta finns det starkt stöd även i internationell forskning. Det är också därför som vi i SEA inte nöjer oss med en kristen tro som stannar inom kyrkans väggar. Vi tror att Guds rikes verklighet behöver få smitta av sig också på samhället i stort! Detta skriver SEA:s Olof Edsinger i vårt första nyhetsbrev efter sommaruppehållet.

Läs mer här:  https://www.sea.nu/kristna-varden-gav-demokrati-och-valstand/

Inga kommentarer: