20 aug. 2019

Dagens Andakt 20 augusti”När ni kommer till honom den levande stenen… då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge.” (1 Pet 2:5)

Jag läste följande i en gammal kristen bok från år 1900:
En utländsk ambassadör frågade konungen av Sparta hvarför han ej hade murar kring staden. ”Åh”, sade kungen, ”kom igen i morgon skall ni få se”. Nästa dags morgon stod en beväpnad armé om tio tusen man i ring omkring staden. ”Se där – hvarje man är en sten i denna lefvande mur!” sade kungen.
Gud bygger inga stenmonument. Han bygger inga stenmurar till skydd. Han använder människor i det andliga husbygge som han hållit på med, sedan Jesus blev lagd som den första grundstenen.
Av levande stenar som först slipats till
Gud nu förenar och bygga vill
Sitt heliga tempel med återsken
Av klippan Kristus där Gud tagit varje sten

BÖN
Jesus, jag vill vara med i ditt andliga husbygge. Forma mig så att jag passar in bland de andra stenarna och hjälp mig att villigt låta mig formas.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________ 

Inga kommentarer: