10 aug. 2019

UTMANINGEN 10 aug - Ps 95+96

 FÖRHÄRDADE HJÄRTAN

Bibelläsning: Psalm 95
"I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan" (Ps 95:7-8 FB)

För några år sedan åkte vi en biltur i USA. Vi kom till en park där man visade "förstenade träd". Det var träd som en gång hade varit levande och sedan under många år legat under speciella förhållanden så att träet hade förvandlats till sten.

Träden behövde inte anstränga sig för att bli förhärdade. Det gick av sig självt. Träden gjorde helt enkelt ingenting för att bli förhärdade. Dessa "förstenade träd" hade nu blivit utställningsföremål som vi fick betala inträde för att titta på.
Det finns en risk att våra hjärtan också blir förstenade eller förhärdade. Hjärtan som en gång var levande förvandlas till förhärdade hjärtan. Det sker då vi inte lyssnar på vad Herren säger till oss och lyder det. Först kanske vi får dåligt samvete för att vi inte gör det Herren ber oss om, men efter ett tag blir det en vana att inte lyssna och lyda Herren och vi märker det inte ens. Det har blivit helt naturligt. Då har våra hjärtan blivit förstenade.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till mig i dag?

GE HERREN ÄRA

Bibelläsning:  Psalm 96
”Ge åt Herren ära och makt, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herrens namn ära” (Ps 96:7-8 FB)

Hur kan vi ge ära åt Gud? Hur kan vi överhuvudtaget ge Gud något som han inte redan har? Han som är Herre över hela skapelsen, hur kan vi ge honom ära?

Människor har alltid velat ära Gud. Man har till exempel byggt fantastiska kyrkobyggnader och monument åt Honom. Men hur kan vi verkligen ge Honom ära?

Psalmen föreslår några sätt:

-Kom till hans gårdar (vers 8). Det handlar om att samlas till gudstjänst. Det ärar Gud att du vill vara med då Guds folk samlas till gudstjänst. I Nya Testamentet kan vi läsa att vi inte ska överge vår församlingsgemenskap (Heb 10:25)

-Tillbed Herren (vers 9). I Nya Testamentet kan vi läsa att Herren vill ha tillbedjare som tillber honom i ande och sanning (Joh 4:23)

-Säg bland folken ”Herren är konung!” (vers 10). Vi ärar Herren när vi vittnar och berättar för andra om hans storhet.

Finns jag med då Herrens folk samlas till gudstjänst? Finns jag med bland tillbedjarna? Delar jag med mig av mitt vittnesbörd om Herrens storhet?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge Herren ära!

Inga kommentarer: