7 aug. 2019

Dagens Andakt 7 augusti”Låt din vilja ske…” (Matt 6:10)

Wilfrid Stinissen skriver i sin bok ”Mitt liv i dina händer”, att om vi bekymrar oss är vi inte fullständigt överlåtna åt Guds vilja. Han skriver om helgonen: ”De visste att Gud varje ögonblick gav dem en liten knuff i ryggen, genom varje händelse och varje omständighet, inte minst genom det som tycktes förstöra deras ”andliga liv”. Och de lät sig knuffas av honom.”
 I boken citeras också Caussade, som skriver att överlåtelsen gör själen ”lika lätt att röra som en boll”. Jag beder ofta Herrens bön om att hans vilja ska ske i mitt liv, men hur ofta protesterar jag inte när Gud knuffar mig i ryggen genom händelser och omständigheter?  Hur lättrörlig är egentligen min själ?
BÖN
Hjälp mig idag att överlämna alla mina behov åt dig och lägga mig själv helt i dina händer. Gör mig lättrörlig – Låt din vilja ske!
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: