21 aug. 2019

Lektion 2 – Våra personliga välsignelserVälsignelser
I början av Efesierbrevet kan vi läsa om våra personliga erfarenheter och välsignelser i Kristus. Vi kan läsa att han har välsignat oss med all den himmelska världen andliga välsignelser (1:3).
Uttrycket ´andliga välsignelser´  kan kanske betyda  många olika saker för oss, men de största välsignelserna är säkert att bli frälst (2:5-8), att komma till tro (1:13), att bli friköpt genom hans blod (1:7), att få förlåtelse (1:7), att uppleva den Heliga Andes kraft (1:13).
Dessa välsignelser är något som Gud har gett oss, men det är vi som måste ta emot och gå in i dem.

Grunden för välsignelserna
Känsloupplevelsen av att bli frälst ses ofta som att tecken på att en verklig frälsningserfarenhet har hänt, men att bli frälst är mycket mer än att uppleva en speciell känsla i ett speciellt ögonblick.
Det är inte fel med känslor i det kristna livet, även det är Guds gåva till oss. Men även om det är välsignat att uppleva starka känslor i det kristna livet, är känslorna inte en tillräcklig god grund för ett kristet liv.
I Matteus 7:24-27 presenterar Jesus den enda hållbara grunden för ett kristet liv. Att höra och göra Guds ord (Se lektion 1). När vi har läst (eller hört) ett löfte från Gud, måste vi agera (göra) som om det löftet var sant. När vi handlar i tro på Guds ord, frigörs Guds kraft, och löftet fullbordas.

Guds del och vår del
I Josua bok, kapitel 3, kan vi läsa om då Israels barn skulle gå över Jordanfloden för att komma in i det utlovade landet. Gud hade sagt att då prästerna gick ut i vattnet, skulle vattnet öppna sig så att folket skulle kunna gå över torrskodda.
I vers 15 kommer folket fram till Jordanfloden. Det fanns säkert dem bland prästerna som tyckte det hade varit bättre om Gud tog bort vattnet innan de gick ut i vattnet, men det hände inte. Det hände ingenting med vattnet innan prästerna handlade som om Guds ord var sant och tog ett steg ut i vattnet. Då hände det. Kraften i Guds ord blev frigjord. Men först måste prästerna ta ett steg ut i det okända utan att ha sett att vattnet var borta.
Välsignelsen, löftets land, låg hela tiden färdig på den andra sidan. Men välsignelsen väntade på att någon skulle handla och gå in i den. Gud hade gjort välsignelsen möjlig, men det var folket som själva måste gå in i den.
Gud hade gjort sin del, nu väntade han att människorna skull göra sin del. Vi kan aldrig göra Guds del, och Gud kommer aldrig att göra vår del.

Frälsning
Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”  (Rom 10:9-10)
Gud har gjort det möjligt att bli frälst, och han önskar att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4), men var och en måste personligen gå in i, och ta emot frälsningen.
När vi av hela vårt hjärta är villiga att vända oss bort från synden och ta emot Jesus som Herre i vårt liv, då heter det ´Jordan´ som vi måste gå vi måste gå ut i ´Munnens bekännelse´.
När vi börjar uttala vår bekännelse, har det ännu inte blivit verklighet. Det är kanske därför många upplever att det steget är så svårt att ta. Man ber om frälsning, men ingenting händer. Frälsningen blir verklighet för mig först då jag går in i den genom munnens bekännelse. Då händer det.
Frälsningen är given och ligger färdig för var och en. Jesus behöver inte bli korsfäst på nytt för varje människa som ska bli frälst. Jesus har gjort det möjligt. Han har betalat det fulla priset genom att ge sitt liv för dig och mig. När vi bestämmer oss för at tro på honom och säger med vår mun: ”Tack Jesus, för att du har frälst mig”, då försvinner vårt ´Jordan´ och vår frälsning är ett faktum.
Men hu kan jag vara säker på att jag är frälst då?”,  frågar sig säkert någon. Om Gud godkänner vår frälsning på denna grund, så borde inte vi vara oroliga. Det är trots allt det Gud godkänner som kommer att räknas till slut.

Uppgifter för självstudium och samtal
Läs:
-Ef 1:1-4
-Ef 2:1-10
1. Vilka saker är det vi har i Honom enligt dessa bibelställen?

2. Varför står det att vi har allt detta och inte att vi skall få? (Jmf Jesu ord i Joh 19:30)

3. Vad kan det finnas för orsaker om vi upplever att vi inte har det Bibeln säger att vi har?

4. Ordet måste finnas på två ställen enligt Rom 10:8. Vad händer om Ordet bara finns på ett av ställena?
        I hjärtat?
        I munnen?

5. Hur kommer tron in i hjärtat? (Rom 10:17)5. Hur kan man leda en människa in i frälsningsvisshet? Samtala utifrån era egna erfarenheter.

    Inga kommentarer: