19 aug. 2019

Dagens Andakt 19 augusti ”Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda” (Matt 5:37)

Har du tänkt på vilken oerhörd makt, som ligger i det lilla ordet men? Om du beskriver en tavla med de vackraste orden, och sedan lägger till ett men, har du i ett nu raserat din tidigare beskrivning. Om du refererar en underbar konsert med de mest fantastiska superlativerna, kan du strax få hela tillställningen att verka medelmåttig, genom att lägga till ett men. Du kan beskriva en vän eller medarbetare som både kompetent, lojal och yrkesskicklig, och med ett enda litet men svärta ner hela hans rykte.    

BÖN
Herre sätt en vakt för min mun, så att varje ord jag talar ut kan behaga dig.

 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________ 

Inga kommentarer: