12 aug. 2019

UTMANINGEN 12 aug - 1 Kor 11

EN ANNAN JESUS


Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 11
"Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl." (2 Kor 11:3-4 FB)

Det fanns tydligen redan på Paulus tid. Lärare, författare och predikanter som förkunnade "en annan Jesus" och "ett främmande evangelium."
Idag är det vanligt. Ända sedan liberalteologins genombrott finns det många som förkunnar "en annan Jesus". Det kan vara kristna som i sin iver att göra evangeliet lättsmält tar bort behovet av frälsning, förlåtelse och evigt liv, och predikar ett terapeutiskt må-bra-budskap.

Problemet med att predika "en annan Jesus" är att "en annan Jesus" inte kan frälsa. Han kan inte förlåta synder. Han kan inte ge oss ett evigt liv. Han kan inte komma tillbaka och hämta de sina.

Det kan bara den riktige Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hos ingen annan finns frälsningen" (Apg 4:12)

Inga kommentarer: