21 aug. 2019

Samfund har rätt att definiera äktenskap

- Debattartikel i Svenska Dagbladet -
Vad innebär det egentligen att leva i en liberal demokrati? Vilka krav på samsyn i etiska, ideologiska och politiska frågor har man rätt att ställa på människor och organisationer? Frågorna har blivit brännande de senaste veckorna då det har pågått en intensiv debatt om de religiösa samfundens syn på äktenskap och sexualitet.

Bland annat har P4 Dalarna sänt flera kritiska inslag om pingstförsamlingar i Dalarna vilket fick föreståndaren Daniel Alm att anmäla kanalen till granskningsnämnden, och Dalarnas Tidning har i en ledare argumenterat för att ”Dalarnas homofobiska trossamfund [ska] fråntas rätten att viga”. Dessutom gjordes inslag i SVT under Pride-veckan som ifrågasatte samfundens äktenskapssyn och DN:s Elsa Kugelberg argumenterade i en ledare för att samfunden diskriminerar samkönade par när de inte vill viga dem med hänsyn till samfundens förståelse av äktenskapet.

I en liberal demokrati är det en grundläggande rättighet att varje människa får välja hur denne vill leva sitt liv. Denna rättighet kan kristna stödja med hänvisning till att Gud skapade människan till sin avbild med förnuft och personligt ansvar för sitt liv, samt med hänvisning till hur Gud låter varje människa välja huruvida denne vill lägga sitt liv i Guds händer eller inte.


Läs mer i SvD (betallänk): https://www.svd.se/samfund-har-ratt-att-definiera-aktenskap
Eller på Claphaminstitutets hemsida:  http://www.claphaminstitutet.se/familj/samfund-har-ratt-att-definiera-aktenskap/

Daniel Ringdahl, missionsledare Evangelisk Luthersk Mission
Jan Rosman, skolchef
Gunnar Hyltén-Cavallius, präst i Svenska kyrkan, teol lic.
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Inga kommentarer: