6 aug. 2019

UTMANINGEN 6 aug - 2 Kor 7

BEDRÖVAD EFTER GUDS HJÄRTA


Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 7:"Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning." (2 Kor 7:9-10 FB)

Det finns en bedrövelse som leder till något gott. Ingen människa skulle sträva efter förändring eller förbättring av sitt liv om man inte var missförnöjd med något i sitt liv. Det krävs ett visst mått av "bedrövelse" över det nuvarande livet för att bli frälst.

Idag möts vi ständigt av må-bra-budskap. Poängen är att du ska se till att du själv mår bra. Kanske alla må-bra-budskap hindrar oss att ta emot frälsning, förlåtelse och helgelse. Det är inte alltid sunt att må bra. Det är inte sunt att må bra då ens barn, eller andra människor runt omkring oss, lider. Det är inte sunt att må bra då jag lever ett liv som skiljer mig från Gud.

Bibeln vill absolut att vi ska vara glada. Det finns många uppmaningar till glädje i Bibeln. Men det är sunt att bli bedrövad att vi inte nått längre i vår helgelseprocess. Eller för att inte fler människor blir frälsta.

En sådan bedrövelse leder till handling.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Finns det områden i mitt liv som jag borde vara mer bedrövad över?

Inga kommentarer: