29 aug. 2019

UTMANINGEN 29 aug - Ef 5

PRÖVA VAD SOM ÄR HERREN KÄRT

Bibelläsning: Efesierbrevet 5
"Pröva vad som är Herren kärt" (Ef 5:10 FB)

Dagens kapitel jämför relationen mellan äkta makar med relationen till Gud. Även om det finns likheter, så finns det även olikheter.

-Relationen till Jesus är inte jämlik. Vi är inte två jämlika parter.
-Relationen från Jesu sida är ovillkorlig. Vi väljer varje dag hur vår relation tar sig uttryck. Guds kärlek till oss är ovillkorlig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, gör det viktigt för mig idag att pröva vad som är dig kärt

Inga kommentarer: