18 aug. 2019

Dagens Andakt 18 juni”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan” (Kol 3:16)

I min mors släkt var alla sju syskonen kristna. Flera av dem var frikyrkopredikanter. Varje år möttes några av syskonen med familjer på landet under några sommarveckor. De var enkla människor. Ingen hade någon högre utbildning. Det berättas om min morbror att när han skrev officiella brev, brukade han skämtsamt lägga till ett antal bokstäver på slutet, och uppmana läsaren att själv stoppa in dem där han tyckte att de skulle passa. 
Även om släkten var av enkel natur, fanns det en värme, en fromhet och en djup gudsfruktan, som också präglade semestertiden. Guds ord bodde i gemenskapen. Vi samlades ofta till släktmiddagar, och aldrig avslutades en familjemiddag utan en andakt. Ofta sjöng man alla versarna av August Storms sång Tack min Gud för vad som varit -, en sång som innehåller tack till Gud för det goda i livet såväl som det onda, för både det som varit och det som ska komma, för det vi känner till och för det man inte vet. 
Den andliga gemenskapen är en viktig tillgång för oss kristna. Låt oss inte vara rädda för att praktisera dagens bibelord när vi möter familj och vänner.

BÖN
Jesus vi vill inbjuda dig att vara med i de sammanhang där jag finns med, inte bara osynligt i mitt hjärta, utan också i den synliga gemenskapen.   
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: