17 aug. 2019

UTMANINGEN 17 aug - Psalm 98+99

EN SÅNG TILL HERRENS ÄRA

Bibelläsning: Psalm 98
"Sjung för Herrens ära en ny sång, ty han har gjort under" (Ps 98:1 FB)

En ny sång? Vad är det för fel på de gamla sångerna, är det säkert många som undrar. Inte minst med tanke på alla nya sånger och körer som vi sjunger idag. Många kanske känner sig överkörda då de gamla sångerna de älskade inte längre verkar ha något värde.

Betyder "att sjunga nya sånger" att man inte ska sjunga en sång mer än en gång? Därefter blir den ju gammal. Nej, jag tror att bibelordet uppmanar oss att alltid sjunga med inlevelse då vi sjunger till Herrens ära. Det är lätt att vi sjunger sånger och körer av invand slentrian. Men då vi tar till oss innehållet i det vi sjunger och innehållet får ta tag i oss, då blir det en ny sång, även om vi sjungit sången 100 gånger.

Jag tror att Gud vill att vår sång till hans ära ständigt ska vara äkta, levande och ny.

Psalm 98 är en lovsång till Gud och människorna stämmer in med sång och olika instrument (vers 5-6). Även naturen (vers 7-8) faller in i lovsången. Vattnen och bergen prisar Herren, som en dag ska komma tillbaka för att döma jorden (vers 9).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur låter min lovsång idag?

BÖNESVAR

Bibelläsning: Psalm 99
"De ropade till Herren och han svarade dem" (Ps 99:6 FB)

Gud är inte bara en bönhörande Gud - han är en Gud som svarar. Efter det att psalmisten skrev orden "och han svarade dem" har miljontals människor gjort samma upplevelse. Gud svarar på bön.

"I molnstoden talade han till dem" (vers 7)
"Herre, vår Gud, du svarade dem" (vers 8)

Gud kan svara på så många olika sätt:
-Genom ett ord från Bibeln.
-Genom ord som talas rakt in i våra tankar.
-Genom bilder.
-Genom andra människor.
-Genom händelser.
...och på många andra sätt.

Ibland kanske vi inte ens lägger märke till bönesvaren, eftersom vi glömt vad vi bett om. Skriv ned dina böneämnen så att du kan fylla i när Gud svarar på din bön, även om du ibland får vänta på svaret.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är en Gud som svarar på bön - i rätt tid.

Inga kommentarer: