16 aug. 2019

Svensk kristenhet saknar profetiskt krismedvetande

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Det finns en otroskultur i svensk kristenhet som utvecklats till förakt för Guds levande ord. Det är en process som pågått under lång tid. Trots alla nyöversättningar av Bibeln har det enskilda bibelläsandet förlorat sin plats i kristnas vardagsliv. Ett akademiskt förhållningsätt till Bibeln som Guds ord har kastrerat pastorer i deras funktion som ordets tjänare. Församlingarna får en förkunnelse där ordet tömts på den verklighet som ordet gör anspråk på att beskriva – och även erbjuder som en troserfarenhet.

Därmed förlorar ordet sin betydelse som tilltal och formerande kraft. Över tid kommer ordets trosinnehåll istället att formaliseras i liturgi som ges sakramental status. Dessa ordningar blir lätt en bedräglig ersättning för omvändelse och hjärtats tro. Ordets förkunnelse förlorar i en sådan religiös miljö något av sin dynamiska funktion som proklamation, som personligt tilltal med anspråk på trons lydnad.

Läs mer här: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8131&coid=4

Inga kommentarer: