30 aug. 2019

UTMANINGEN 30 aug - Ps 103

LOVA HERREN

Bibelläsning: Psalm 103
"Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn" (Ps 103:1 FB).

Brukar du tala med dig själv? Det gör David i denna psalm. Han tilltalar sin egen själ, sitt eget inre, och talar om vad själen ska göra.

Vem är det som bestämmer din sinnesstämning? Är det dina känslor? Är det andra människor och vad de säger eller gör mot dig? Är det om du har framgång eller inte som bestämmer? Är det andra omständigheter?

David tar kommando över sin själ och talar om vad den ska göra. Det får du också göra. Du får lämna alla negativa tankar och se upp till Herren. Det kan verkligen förändra din sinnesstämning.

Det finns skäl att prisa Herren för vem han är och vad han gör.
-Han förlåter (vers 3)
-Han helar (vers 3)
-Han befriar mig (vers 4)
-Han mättar mitt begär med sitt goda (vers 5)

Även om omständigheterna växlar här i livet är Gud densamme. Så vi får ta tag i vår situation och tillsammans med David och miljoner andra säga: "Lova Herren min själ".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lova Herren min själ.

Inga kommentarer: