12 aug. 2019

Sviktande bibeltro sekulariserar kyrkan

- Sven Nilsson i Världen idag -
Bibelns auktoritet som Guds ord är i dag starkt ifrågasatt bland tongivande opinionsbildare inom kristenheten i Sverige. Det föder en likgiltighet som växer till förakt för Guds ord. Sekulariseringen har därigenom trängt djupt in bland kristna.

Processen har pågått under många år, och varken den karismatiska väckelsen eller trosväckelsen har lyckats bryta trenden. Bibeln har kommit att uppfattas, i bästa fall, som en andaktsbok – inte som en instruktionsbok, där man söker vägledning för sina beslut i livet.

En jämförelse mellan vad Guds ord beskriver som ett ”normalt kristet liv” och de värderingar som formar kristnas församlings- och vardagsliv i dag är nedslående. Den skillnaden avslöjar vår sårbarhet och brist på trovärdighet som Bibelns folk. Vi har alla som kristna samma andliga strid att kämpa på det här området.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/gastledare/sviktande-bibeltro-sekulariserar-kyrkan/repsha!KqrIn5r0XJ@aKPFtz0WZg/

Inga kommentarer: