11 aug. 2019

Sammanfattning - Nio tillväxtfaktorer för väckelse från kyrkohistorien

Från Carl-Eriks Sahlbergs bok: "Miraklet S:ta Clara"
Här är de nio tillväxtfaktorerna från Sahlbergs bok:

1. Den kyrka växer som är öppen för alla
2. Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd
3. Den kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap
4. Den kyrka växer som sätter Jesus i centrum
5. Den kyrka växer som lever ett helgat liv
6. Den kyrka växer som vågar lida för sin tros skull
7. Den kyrka växer som söker Gud i bön
8. Den kyrka växer som använder lekmän
9. Den kyrka växer som är beroende av den helige Andes kraft


Sahlberg sammanfattar de nio faktorerna:
"Punkterna 7-9, som alltså handlar om resurser för att befrämja församlingsförnyelse, har den mer pingstkarismatiska traditionen, enligt min uppfattning, förstått att uppskatta, medan punkterna 1-3 haft sina främsta förespråkare i de äldre traditionella folkkyrkorna. Evangeliska och evangelikala kyrkor och frikyrkor har i regel varit starka på punkterna 4-6. Men alla punkterna behövs." 

MINA KOMMENTARER
Håller du med Sahlberg om hans uppdelning av styrkor mellan kyrkofamiljerna?
På vilka punkter är din kår/församling starka?
Vilka punkter behöver din kår/församling stärka?
______________________________ 
De tidigare inläggen i serien kan du läsa här:
 https://rupeba.blogspot.com/2019/07/tillvaxtfaktorer-i-historiens-stora_22.html


Du kan läsa mer om Sahlbergs bok här:
https://rupebabutiken.blogspot.com/2019/06/miraklet-sta-clara-carl-erik-sahlberg.html
_____________________________


/PB

Inga kommentarer: