17 aug. 2019

Dagens Andakt 17 augusti”Stå emot djävulen, och han ska fly för er” (Jak 4:7)

Som ung vuxen och nykristen, var jag mycket rädd för att vittna. Inte för att jag var rädd för att tala inför andra. Men jag hade ett problem. Problemet var att så fort jag började tala om andliga saker så började jag gråta. Det tyckte jag var så otroligt pinsamt och det höll mig tillbaka under lång tid. 
Så skulle kören, som jag var med i, ha konsert, och jag blev tillfrågad om jag ville vittna och presentera en av sångerna, som vi skulle sjunga. Sångens ord handlade om rädsla: Jag var så svag – jag var så rädd. Jag ville så gärna göra det, men jag var rädd, - för jag trodde att jag skulle börja gråta, och det var det värsta jag visste, när predikanter och andra blev så känslosamma att det fällde tårar. 
Men jag visste att jag ville vittna om Jesus, och till slut lovade jag att säga några ord av vittnesbörd och presentera sången. Jag minns inte om jag grät eller inte, när jag faktiskt stod där, men jag minns mycket väl vilken vånda det var att fatta detta beslut, för jag var tvungen att stå öga mot öga med det jag fruktade, och säga till mig själv, till Gud och till hela andevärlden: ”Om jag kommer att gråta eller inte spelar ingen roll - nu ska jag vittna om Jesus, med eller utan gråt”. Efter den gången har jag fått vittna och predika i många sammanhang – och fruktan för att börja gråta har försvunnit.

BÖN
Jesus, tack för att du använder oss även om vi är svaga och rädda. Hjälp mig idag att gå emot det jag fruktar mest, i vissheten om att du är med.

 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________ 

Inga kommentarer: