5 aug. 2019

Se till att ingen bedrar er genom normlöshet

- Sven Almkvist i Världen idag -
Vi behöver återuppta förkunnelsen av den sista tidens tecken och sanningen om Jesu återkomst. Att leva medveten om att Jesus snart kommer tillbaka leder till daglig omvändelse och ökad iver att fullfölja missionsbefallningen. När hörde du senast en predikan om Jesu andra tillkommelse?

Det Nya testamentet talar mycket om ska kyrkan inte tala lite om.

Det är verkligen oroväckande att just denna brist på förkunnelse och förväntan på Jesu snara ankomst i sig är ett tecken på avfall. När kyrkans fokus riktas på vad man kan få ut av tron här och nu, när man ständigt anpassar budskapets anstötlighet till något mer sökarvänligt och politiskt korrekt, får det till konsekvens att kyrkan tappar sin funktion som salt och ljus. Den blir endast ett eko av samtiden och förlorar sin attraktion.

Frälsningsarméns grundare, William Booth, varnade på sin tid för en framtida kyrka där man sökte religion utan den helige Ande, en kristenhet utan Kristus, förlåtelse utan ånger, frälsning utan pånyttfödelse och himmel utan helvete.

Jesus påminner: ”Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer” (Matt 24:42).


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/se-till-att-ingen-bedrar-er-genom-normloshet/repsfm!WLAA0bFKd5bgAoLueQk09g/

Inga kommentarer: