23 aug. 2019

Lektion 3 – I Honom Kristus - Guds slutsumma


I den förra lektionen såg vi hur Gud har gjort det möjligt för oss att bli frälsta, men att det är vi själva som måste ta ett aktivt steg in i frälsningen. Samma princip gäller även då det gäller andra löften.

Förlåtelse
I Ef 1:7 står det att vi i honom har fått förlåtelse för våra synder. I Kristus har Gud gett oss en fullkomlig förlåtelse. Vi har den. Den ligger färdig. Men även om Gud redan har betalat det fulla priset för vår förlåtelse, så är förlåtelse inte något som kommer till oss automatiskt.
Vi måste först bli så uppfyllda av längtan efter rening att vi är villiga att göra något med synden och orenheten. När vi har kommit dit, kan vi ta emot förlåtelse och rening från Gud. Vi går in i förlåtelsen genom munnens bekännelse: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:9).
Guds del, ”han förlåter” är något vi aldrig kan göra. Vår del ”vi bekänner” är något Gud aldrig kommer att göra. Denna förlåtelse och rening är inte en engångserfarenhet utan något vi ständigt måste leva i.

Den helige Ande
I honom har också ni……tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.” (Ef 1:13). Detta löfte uppfylldes på pingstdagen. Petrus förklarar vad som händer på pingstdagen och säger: ”Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.” (Apg 2:33). Från och med pingstdagen gäller löftet om att Gud utgjuter sin Ande över alla människor (Apg 2:17).
Gud har gjort det möjligt. Guds Ande är utgjuten över alla människor, men var och en måste personligen ta emot denna pingstupplevelse.
När vår törst efter Gud och vår önskan att överge oss helt till honom har blivit så stark att vi är villiga att göra något med den, då kan vi be Jesus att han döper oss med den Helige Ande. I Luk 11:13 säger Jesus att han kommer att ge den Helige Ande till den som ber honom. Om du i ditt hjärta tror att detta är sant, kan du bekänna det med din mun genom att tacka Jesus för att han har döpt dig med den Helige Ande.
Gud har gjort det möjligt. Han har utgjutit den Helige Ande över alla människor, men du måste aktivt gå in i den erfarenheten för att göra den till din.

I honom
I Kristus eller i honom är ett nyckelbegrepp i Efesierbrevet. (Kap 1, verserna 3,4, 6, 7, 10, 11, 13, Kap 2, verserna 10, 13, Kap 3 vers 11, Kap 4 verserna 21, 32). Det är i Jesus som Gud har gett os det totala svaret på vår totala livssituation. Vårt behov är Jesus, och bara honom. I Jesus har vi allt. Vi behöver inte Jesus och glädje, frid eller rättfärdighet, för i Jesus finns vår glädje, I Jesus finns vår frid och Jesus är vår rättfärdighet.
Guds svar på vår situation är inte ett antal saker eller gåvor som kärlek, frimodighet eller kraft. Guds svar är inte saker, utan en person, och den personen är Jesus Kristus. I honom har Gud sammanfattat allt i himmel och på jord (Ef 1:10).
Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6). Jesus är inte bara den som visar vägen till Gud. Han själv är vägen till Gud, och den enda vägen. Jesu är inte den som ger oss sanningar att leva av. Han själv är sanningen. Jesus är inte bara den som ger oss liv. Han är livet och vid sidan av honom finns det inte något verkligt liv.

Kristus – Guds slutsumma
Guds frälsningsplan var att sammanfatta allt i Kristus, allt i himmelen och på jorden (Ef 1:10).
Några översättningar uttrycker det som att Gud har beslutat att summera allt i himmel och på jord i Kristus. Då Gud skulle sammanfatta allt som finns i himlen och på jorden, allt vad Gud hade tänkt, allt vad Gud är, då blev slutsumman detta: Jesus Kristus. ”Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt” (Kol 2:9).
Guds totala svar på vår totala situation är personen Jesus. Vårt behov är att gå in i en djup gemenskap med honom.
Förutsättningen för att jag sedan ska kunna leva i detta, allt i honom, är att han får allt i mig.
Kristus – Guds slutsumma

Uppgifter för självstudium och samtal

Förlåtelse
 1. Studera 1 Joh 1:9. Att bekänna betyder ”att säga detsamma som” eller ”att hålla med om”. I den här versen är det två saker som vi måste hålla med om (bekänna)
  1. Vi bekänner våra synder
  2. Vi bekänner att han förlåter oss och renar oss.
 2. Vilket av dessa två bekännelser är det lättast att göra? (Vi måste hålla med om bägge två för att kunna erfara förlåtelsens verklighet.
 3. Vad blir resultatet om vi bara kan hålla med om det första (att vi har många synder)?
 4. Vad blir problemet om vi bara kan hålla med om det andra (att allt är förlåtet)?
Den Helige Ande
 1. Gud har gett oss den Helige Ande som var utlovad (Ef 1:13). Gud har utgjutit den Helige Ande över alla människor (Apg 2:17). Finns det några villkor för att vi ska kunna ta emot Andens fullhet i våra liv?
 2. Vilka hinder tror du det finns för att vi ska kunna hålla med om det som står i Guds ord och bekänna: ”Tack Jesus för att du har fyllt mig med den Helige Ande”?
 3. Vilken skillnad tror du det skulle innebära för mig då jag tar steget och håller med Guds ord?

Inga kommentarer: