4 aug. 2019

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 4 augusti 2019

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Veckan som gått har vi till stor del tillbringat i garaget. Där står det fortfarande många flyttkartonger som inte blivit uppackade sedan vi flyttade till Lettland för tio år sedan. Då packade vi ned våra tillhörigheter för att köras till ett förråd i Stockholm utkanter. 

Därefter bodde vi tre och ett halvt år i Lettland, därefter åtta månader på Sundsgården, därefter fyra år i Norge och nu de senaste två åren i Västerås. Det har liksom inte funnits tid och plats att packa upp de sista flyttkartongerna med lägre prioritet.

En av flyttkartongerna innehöll alla mina gamla minnesanteckningar från predikningar och bibelstudier. Jag kastade i stort sett alltsammans, säkert över tusen manuskript. Jag hade inte tittat på dem under många år och jag hade inte till avsikt att använda dem igen. Det betyder inte att jag har slutat predika/undervisa, utan snarare att Jesus gör allting nytt och då kan ju inte jag leva kvar i det som varit.

Men varje papper hade med sig sina minnen. Manuskriptet på bilden har också sin historia:

Vi hade nyligen flyttat till Norge och Jelöy Folkhögskola. En dag kom major Einar Höyland och knackade på vår dörr. Höyland var ledare för Frälsningsarméns kurscenter, som låg granne med folkhögskolan. Han frågade om jag kunde tänka mig att undervisa de norska officerarna om Lidandets problem och helande. Alla officerare i Norge fick komma till Jelöy en vecka varje år för en officerskurs.

Jag har inte tänkt på det tidigare, men då jag nu tänker tillbaka förstår jag inte riktigt hur han vågade fråga en helt ung man från Sverige, som han egentligen inte visste något om, att komma och undervisa Norges officerare om helande. Det kanske var för att jag var anställd som bibellärare och att han förmodade att jag visste något om det aktuella temat. 

Detta var alltså för fyrtio år sedan, sånär på några månader. Jag kommer inte ihåg så mycket vad jag sa men mina minnesanteckningar hittade jag. Vill du veta hur jag la upp undervisningen? Då kan du läsa mina anteckningar i slutet av detta inlägg. De som inte är intresserade kan sluta läsa efter min önskan om en välsignad vecka.

Under veckan fick vi också besök av yngste sonen med barn. Vi hann med både bad i Gäddeholm och besök på Kungsbyns djurpark, som ligger bara några kilometer från där vi bor (Bild 2 De två kamelerna i bakgrunden hör inte till familjen).
Men nu är det söndagsmorgon och jag ber att du ska få en välsignad ny vecka.
/Peter Baronowsky

________________________
Och så var det mina anteckningar från officerskursen för fyrtio år sedan:

LIDANDETS PROBLEM

I. ORSAKER TILL LIDANDE - själsligt; - fysiskt
Är lidande Guds vilja?

II. GUDS VILJA ÄR HELANDE
A Guds natur 2 Mos 15:26  ljus->mörker; död-> liv; kaos-

B Jesu verksamhet Matt 4:23. Jesus botade alla som kom till honom.
C Jesu försoning Jes 53.5; 1 Pet 2:24


III. FÖLJDER AV VAD VI TROR
Om vi tror att sjukdomen är Guds vilja:

Passivt accepterande
Resignation
(Om vi tror att sjukdomen är Guds vilja ska vi följaktligen inte ta medicin eller på andra sätt försöka bli av med sjukdomen. Gör vi det arbetar vi mot Guds vilja)

Om vi tror att sjukdom inte är Guds vilja:
Med alla medel motarbeta kroppsligt, själsligt, andligt lidande Jes 58:5-8

Samarbeta med Guds vilja -> såren läks

IV. METODER ATT MOTARBETA LIDANDET
1. Förbön för helande
2. Inre helande - söka orsaken - sanningen ska göra dig fri Joh 8:32
3. Utdrivande av onda andar

V. HELANDE
1. Guds ord. Ps 107:17-20; Prd 4 20,22

2. Handpåläggning. Mar 16:17,18
3. Smörja med olja. Jak 5:13-16
4. Helbrägdagörelsens nådegåvor. Apg 3:6; 1 Kor 12:7-11

VI. Varför blir inte alla friska?
1. Den frågan fick en gång Kathryn  Kulman. Hon svarade "Jag vet inte", men hon fortsatte framgångsrikt att be för sjuka. 
2. Den sjuke kan ha hinder
3. Den som ber kan ha hinder
4. Vi ber för fel saker. Symptom istället för bakomliggande orsaker.
5. Nu är inte den rätta tidpunkten.

VII. ATT LEVA I HÄLSA
Gemenskap i kärlek och öppenhet
1 Joh 1:7-9 Vandra i ljuset  Jak 5:16
Två varandras fötter Joh 13
Makt att lösa Matt 18:18

VIII. VARFÖR KUNDE INTE VI?
Mark 9:1-29

Inga kommentarer: