4 aug. 2019

UTMANINGEN 4 aug - 2 Kor 5

VAD ÄR DET SOM DRIVER DIG?


Dagens bibelläsning: Andra Korintierbrevet 5
"Ty Kristi kärlek driver oss..."
(2 Kor 5:14 FB)

För att uppnå en god livskvalitet måste man ha en mening och ett mål med sitt liv. Man måste ha något som motiverar och driver oss framåt i livet.

För många människor kan det vara berömmelse eller rikedom. Vad gör man då när man uppnått den dröm som man varit driven av?

Paulus drevs framåt i livet av en passion att tjäna Gud och att vinna människor för Honom. Han fick utstå förföljelse och lidanden. Han fick försaka det mesta av det som många människor värderar högt. Familjeliv, hem, trygghet, förutsägbarhet.

Men han hade en vision som drev honom framåt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det kan vara nyttigt att själv stanna upp för frågorna (välj en av dem som ditt manna för dagen):
- Vad är det som driver mig? 
- Vad vill jag uppnå med mitt liv? 
- Vad är som tänder ljuset i mina ögon? 

Inga kommentarer: