3 aug. 2019

UTMANINGEN 3 aug - Ps 92+93

DET ÄR GOTT ATT TACKA HERREN

Bibelläsning: Psalm 92
"Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste" (Ps 92:2 FB)

Psalmförfattaren konstaterar att det är gott att tacka och lovsjunga Herren. Det är bra för oss och för vår hälsa, både den mentala och den fysiska hälsan, att stanna upp och se upp till Herren i tacksamhet.

Det vi fokuserar på, det vi tänker på, sätter spår i oss, både mentalt och fysiskt. Då vi fyller våra tankar med oro, bekymmer och klagan drar det oss nedåt. Men om vi byter fokus och ser upp till Herren, ser vem han är och vad han gör drar det oss uppåt.

Psalmen talar om ett liv i denna livsdimension. På morgonen börjar vi med att förkunna hans lov och om natten hans trofasthet (vers 3).

En sådan livsinställning håller de kristna levande och gör att: "ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig" (vers 15-18).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att lyfta blicken till dig. 
 

VARFÖR VACKLAR INTE VÄRLDEN?


Bibelläsning: Psalm 93
 "HERREN är nu konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte." (Ps 93:1 FB)

Vad är det som gör att världen finns till, står fast och inte vacklar? Psalm 93 svarar på den frågan: ”Herren är nu konung!”

Psalmen är en lovsång om Herrens storhet. Om att han håller hela världen i sin hand.

Men psalmen talar också om tillförlitligheten i Guds ord: "Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid" (Ps 93:5 FB).

Tanken på att Herren sitter på tronen och uppehåller världen genom sitt ord återfinner vi även i Nya Testamentet:
"....han… har skapat världen genom honom (Jesus). Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden." (Heb 1:2-3 Bibel 2000)==> Mannakorn att tugga på under dagen: Han håller hela världen i sin hand.

Inga kommentarer: