2 aug. 2019

Vittnesbördet: I Bibeln hittade jag Jesus, mig själv och min kallelse

- Från EFK:s hemsida. Foto Kristina Sandin - 
Anney Patras har brottats med tron på Gud, kämpat mot självskadebeteende och längtat efter att hitta sitt eget syfte. Svaren hittade hon i Bibeln och idag har hon landat i att Guds kallelse är enkel: det handlar om att älska Jesus och gå med Honom.

Anney Patras minns tydligt första gången som Gud visade att han kunde använda henne. Hon satt längst bak i Ladan under ett kvällsmöte på festivalen Frizon. Några timmar tidigare hade hon gett Gud en chans att visa om Han fanns, när en kille hade fått be för henne.
– Men det hände ingenting. Ingen våg av kärlek, ingen wow-känsla, inga nerver som krampade.

Hon var besviken, men när hon stod där och såg ut över alla som lovsjöng Gud, bad hon ändå i sitt hjärta: ”Gud, om Du är på riktigt, visa mig om Du kan använda mig.”
Skyllde allt på Gud

Men innan hon hamnade där i Ladan på Frizon hade mycket hunnit hända. Hemma hos familjen Patras i Pakistan hade tron en självklar plats, bland annat för att Anneys pappa var pastor och evangelist. Läget i landet var inte så enkelt för kristna och familjen blev tvungen att fly från förföljelsen. De kom till Sri Lanka, till staden Colombo alldeles vid havet. 26 december 2004 minns Anney hur hon såg att havet plötsligt försvann. Sen kom en våg. Sri Lanka var ett av de länder som drabbades hårdast av tsunamin, men hela Anneys familj överlevde mirakulöst.

När familjen kort därefter flyttade till Arboga kom andra svårigheter. För första gången fick hon möta rasism. Hon blev också varse att religionen inte hade samma självklara plats i Sverige som i Pakistan och Sri Lanka.
– Det blev en sån clash i mitt huvud att det fanns människor som inte hade någon tro alls.


Läs mer här:  http://efk.se/webb/berattelser/berattelser---nyhetsmall/anney-i-bibeln-hittade-jag-jesus-mig-sjalv-och-min-kallelse.html

Inga kommentarer: