26 dec. 2012

ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS DAG - Martyrerna

Annandag jul är martyrernas dag. Stefanos räknas som den förste kristna martyren. Han har sedan följts av många andra. Också idag är det många människor över hela världen som får ge sitt liv för den kristna tron.

"Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.” Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden dog han."  (Apg 7:59-60)

Dagens texter:  Jer 20:7-11  -  Apg 7:55-8:8  -  Luk 12:49-53  -  Ps 46:1-8

Inga kommentarer: