18 juni 2009

Humanisternas självmål - "Gud finns nog inte"

Varför lägger man miljontals kronor för att tala om att man är osäker om Guds existens?

Man är inte riktig säker på om Gud finns eller inte och skriver "Gud finns nog inte". Varför satsar man miljontals kronor på en reklamkampanj för att sprida ett budskap som man själv inte är säker på om det är sant?

Den troliga förklaringen är att man vill få folk att fundera över Guds existens och komma fram till att han egentligen inte finns. Om det är det som är målsättnigen med kampanjen ser det ut som om Humanisterna verkligen har misslyckats och gjort självmål.

I stället för att tona ned Guds existens har man lyckats föra upp Guds exisstens på dagordningen och fått människor som aldrig brukade tänka på om Gud fanns eller inte att börja tänka på saken och komma fram till det kanske är så att Han finns i alla fall.

Dagens Nyheters ledare den 14 juni med rubriken "Gud på frammarsch" refererar till Humanisternas kampanj. Ledaren skriver om kristendomens globala tillväxt och om sekulariseringens misslyckande.

Göran Rosengren skriver, också i Dagens Nyheter, under rubriken "Är Humanisternas tro värd en mångmiljonkampanj?" och ifrågasätter syftet och resultatet av kampanjen.

Oräkneliga blogginlägg har skrivits som kommenterar Humanisterns reklamkampanj. Här är några läsvärda inslag:
God is back! av Josef Gustafsson
Meningslöst bevisa Guds existens - Gud är! av Bengt Malmgren
Humanisterna till kamp mot religionen på DN debatt av Stefan Swärd

Samtidigt verkar det som om Humanisterna, om man läser deras hemsida, är ganska nöjda med kampanjen. Vad har man uppnått? Man är några miljoner fattigare och fler svenskar än på länge går och funderar på om Gud finns. Och om inte ens Humanisterna är säkra på om Gud finns eller inte så kan det kanske till och med vara så att många kommer fram till att Gud kanske finns, trots allt.

peppebaron

Läs också Dagen>>

4 kommentarer:

Anonym sa...

Du har nog helt rätt: Humanisterna är inte säkra på om gud finns eller inte finns. Men Humanisterna är ateister och menar därmed att det finns klart övervägande skäl att betvivla guds existens. Om Humanisternas kampanj har fått fler människor att fundera över gud och religiositet så har den de facto lyckats. Om fler människor går från att oreflekterat "tro på att ja, det kanske finns någonting vi inte kan förstå" till att formulera sina tankar om hur de ser på världen och livet, så är vi alla betjänta av det.

Anonym sa...

thenswanskaargus: Självfallet så är det så. Människor som anser att tron/ det okritiska dyrkandet av osynliga väsen som gudar och andar har väl all rätt i världen att tacka nej till sån vidskepelse år 2009. En självklarhet som här utlevda kristna i sverige bara har att leva med och respektera tydligare än som tidigare varit fallet. Åke Green nån?

Anonym sa...

Många ateister har tyckt att kampanjen var för lam och borde sagt "Gud finns högst sannolikt inte", men väldigt få ateister skulle acceptera "Gud finns inte (punkt)". Att det inte finns någon gud är ateistens personlig åsikt, inte en vetenskaplig sanning. Att framföra det som en sanning skulle vara lika missledande som att påstå att det är sant att gud finns, och absolut inte något som Humanisterna skulle vilja göra.

Anonym sa...

De är löjliga. Kan någon bevisa kärlek i ett microskåp? Göra barn är lätt men svårare att älska dem.Anicasso