17 apr. 2014

Det är fullbordat!

Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Några som stod där hörde det och sade: "Hör, han ropar på Elia!"  En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade: "Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom."  Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.  Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.  När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: "Den mannen var verkligen Guds Son."
(Markus 15:33-39 FB)

Inga kommentarer: