7 nov. 2012

Bush och Clinton hade olika tillämpning av tron

Presidenterna och tron del 4/5
Kjell O Lejon
Världen idag och Claphaminstitutet

George H. W. Bush föddes den 24 juni 1924 i Milton, Massachusetts, som barn till en förmögen affärsman, Prescott Bush. Fadern var under en tid även verksam som senator. Även modern Dorothy hade en förmögen affärsman, George Herbert Walker, till far. Dorothys mor, Bushs mormor, har betecknas som den mest fromma som någonsin levt, en kvinna som aldrig tog ett steg utan sin bibel. Bushs hem genomsyrades av kristen tro. Varje morgon bad man och läste ett stycke ur Bibeln. Varje söndag gick man i kyrkan, som stod i episkopal tradition. Dorothy älskade sin bibel och var inspirerad av Francis Schaeffer och John Stott, välkända evangelikala författare. Bush säger att mammans tro gjorde att det lyste om henne. Fostran inkluderade förhållningssätt, såsom att inte vara självcentrerad – pronomenet "jag" skulle undvikas – och att aldrig skryta.
Som trettonåring följde Bush med sin storebror till privatskolan Phillips Academy i Andover, där han konfirmerades året efter. Under det sista studieåret, den 7 december 1941, drabbades Peal Harbor av japanernas attack, som ledde USA in i Andra världskriget. Ett halvår senare, på examensdagen, som sammanföll med Bushs artonårsdag, talade krigsministern Henry L. Stimson, en gång själv student vid Phillips Academy, och förklarade att civilisationen var under attack; de kristna värdena stod på spel. Samma dag anmälde sig Bush som frivillig till flottan och examinerades snart som flottans genom tiderna yngste pilot. Under våren 1944 var han placerad på torpedbåten San Jacinto i Stilla havet. Kamrater dog i strider och Bushs flygplan blev nerskjutet vid två tillfällen. Den andra gången dog hans kamrater i planet och Bush själv överlevde endast genom att en amerikansk ubåt kunde plocka upp honom. Han betraktade detta som ett Guds under. Tiden på ubåten blev "Guds terapi" och när andra frågade sig varför många dog, så frågade Bush Gud om varför han själv hade överlevt. Ur detta växte tanken om en plan och en mening med det som skulle följa.
Väl hemkommen började Bush läsa ekonomi på Yale. Han gifte sig med Barbara och fick sonen George Bush Jr innan de flyttade till oljefälten i Texas. Vid fyrtio års ålder var han oljemiljonär. Men det som satte djupare spår var att dottern Pauline vid tre års ålder fick obotlig leukemi och dog. Varje morgon på väg till arbetet stannade Bush under sjukdomsperioden till vid sin kyrka för bön. Det var bönen som höll dem uppe, förklarade han senare, och Barbara sade att hon aldrig känt Guds närvaro så stark som när Pauline avled. Såväl George som Barbara verkade under en tid som söndagsskollärare i sin presbyterianska kyrka i Texas.
Bush följde i sin faders fotspår och växlade in på ett politiskt spår. Han satt bland annat i representanthuset i ett par omgångar, blev FN-ambassadör, verkade som USA:s högste diplomat i Kina och blev chef för CIA. Intressanta är hans dagsboksanteckningar i Kina, där han skriver om den stora roll hans kyrkobesök fick i en lokal sliten gammal kyrka med åldriga pastorer. Dottern Dorothy blev den första amerikan som offentligt döptes till kristen tro i Kina sedan kommunistrevolutionen 1949.
Som vicepresident var Bush en lojal medarbetare till Reagan. Som president drev han politiken med ett patos starkt färgat av kristen tro och terminologi. Livet såg han som en Guds gåva, och han förordade starkt adoption i stället för abort. Han ville ha möjlighet till frivillig bön i skolorna, såg skapelsen som gudagiven och betonade därför miljöpolitiken mer är föregångarna. Mot drogproblemen förklarade han "korståg." Under Irak-Kuwaitkriget hänvisade han starkt till en moralisk förpliktelse att ingripa och utlade offentligt kopplingen till tanken på rättfärdiga krig. Efter segern proklamerade han nationella böne- och tacksägelsedagar. Flera tal blev regelrätta predikningar. Bibelns budskap framhölls genomgående och retoriken var kristocentrisk, något som nästan aldrig uppmärksammats. På de utrikespolitiska framgångarna följde inrikespolitiska motgångar och svag ekonomi. Det senare blev Bill Clintons triumfkort i valdebatten.
Clinton (f. 1946) kom från Arkansas i Södern. Hans biologiske far dog innan Bill föddes och den styvfar som han växte upp med var alkoholiserad och slog mamman. Tryggheten fann han i Park Place Baptist Church. Från åttaårsåldern gick han själv de knappa två kilometrarna dit varje söndag. Den välkände evangelisten Billy Graham blev Clintons idol, även när det gällde Grahams strikt antisegregationshållning: svarta var lika mycket värda som vita! En annan förebild var John F. Kennedy.
En viktig period i Cintons liv blev åren vid det jesuitledda katolska universitetet i Georgetown. Sociala frågor stod högt i kurs, och kurser om andra religioner och synen på hur man kan se på sanningen kom att prägla Clinton. Evangelikala drag fanns fortfarande kvar, men de blev liberalt färgade. Denna senare färgning förstärktes under åren som juriststudent vid Yale och vid Oxford i England, men även efter det han återvänt till USA, då han inledningsvis undervisade vid University of Arkansas och senare startade sin politiska bana. Pastor Vaught i Immanuel Baptist Church undervisade Clinton om moraliska aspekter av det bibliska budskapet, och menade att abort inte var obibliskt eftersom livet startade vid första andetaget och att dödsstraff var förenligt med den kristna tron eftersom det hebreiska ordet för dräpa endast avser mord. Clinton framhöll ofta paulusorden om att vi ser "på ett dunkelt sätt såsom i en spegel". Utrikespolitiskt var han uttalat pro-israelisk. Inrikespolitiskt drev han under devisen "ett nytt förbund för Amerika" sociala välfärdsfrågor, stödde Bushs tanke på "faith-based"-initiativ och på att man fritt skulle kunna uttrycka sin tro på arbetsplatserna. Han stödde även tanken på att studentledd bön skulle få förekomma i skolorna. Men mest känd har han blivit för sina otrohetsaffärer och lögner i samband med dessa. Han förklarade sig vara en syndare och bad offentligt om förlåtelse, men många tappade förtroendet för honom. Skuggan faller fortfarande djup och mörk över honom i detta avseende.

Inga kommentarer: