11 feb. 2019

Lagens tid är inte förbi

- Dagen -
Det är inte en biblisk hållning att låta nåden trumfa kraven på renhet. Vi måste våga prata om Lagen igen, skriver Stefan Larsson i Mishkan, forum för messiansk-judisk teologi.


I USA väckte nyligen pastor Andy Stanley en hel del uppmärksamhet med sin bok Irresistible: Reclaiming the New that Jesus unleashed for the world. Stanley, som förestår en av de största kyrkorna i USA, argumenterar i den boken för att kristna måste göra sig av med det Gamla testamentet. Detta förslag återspeglar ett förhållningssätt som även omfamnas av kristna i Sverige i dag. I syndakatalogernas kölvatten har vi fått nog av fördömelse – nåden trumfar kraven på renhet.

Men är detta verkligen en sund och biblisk hållning? Det korta svaret är: Nej. Men varför får sådana läror ett fotfäste? Framför allt därför att färre kristna är Läsare: Bibelkunskaperna i Sverige är rekordlåga.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: