1 dec. 2023

Dagens andakt den 1 december

 

”Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud” (Luk 1:37) 

Det är inte ovanligt vid konferenser och bibelhelger, att unga par vill ha förbön för sin barnlöshet. Vid flera tillfällen har längtan efter barn ätit upp hela deras tillvaro och de har varit djupt deprimerade över att deras längtan inte uppfyllts. Ibland har de till och med känt att andra börjat prata om dem, som paret som inte kan få barn. Då har vi tillsammans fått lägga fram deras förtvivlan till Herren, och vi vet om att Herren vid flera tillfällen svarat på bön. När vi träffar de barn som blivit till efter en sådan bönestund, känner vi en särskild tacksamhet till Gud, eftersom vi så väl vet om den hopplöshet och den stora sorg som fanns innan barnet blev till och vilket under Herren faktiskt gjort. Det blir så tydligt att ingenting är omöjligt för Gud. Han är specialist på att skapa liv.

Men ofruktsamhet kan också röra andra områden i livet. Våra drömmar kan ha slagit fel och vi kan befinna oss i en tillsynes hopplös situation. Då får vi också ta till oss löftet om att ingenting är omöjligt för Gud. Han som skapar liv kan också förvandla en omöjlig situation till en ny början, om vi ber honom om det, och låter honom få fria händer i vårt liv.

BÖN

Herre, jag tackar dig idag för att du kan göra det som ingen människa förmår. Hjälp mig idag att berätta för dig om min innersta längtan och lägga fram alla mina behov för dig.

 

Inga kommentarer: