2 dec. 2023

Dagens andakt den 2 december

 

”Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan… i alla våra dagar. ” (Luk 1:73-74)

Herren har svurit en ed, han har slutit ett evigt förbund med Abraham, trons fader. Ett förbund och en ed är ett löfte, fast starkare. Löftet gäller oss som tror, eftersom löftet gavs till Abraham, trons fader. Och det Gud lovar oss är för det första att han ska rycka oss ur våra fienders hand. För det andra lovar han oss att vi ska få tjäna honom utan fruktan.

När vi litar på Gud i vår tjänst, när vi drivs av och är uppfyllda av hans kärlek, finns det inte plats för fruktan. ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan” (1 Joh 4:18). Och när vi lutar oss emot löftet att han ska ”rycka oss ur våra fienders hand” kan vi vara trygga.

BÖN

Tack, Herre för dina löften står fast.

Tag mig då Herre, upp till ditt barn            
Lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
                     Glad i din kärlek, offrande mig.                       

                                                       (Ps 45, Svenska psalmboken)

Inga kommentarer: