2 dec. 2023

Inför söndagen den 3 december. Tema: ETT NÅDENS ÅRFRÅN GAMLA TESTAMENTET

Sak 9:9-10

 • 9 Fröjda dig stort, dotter Sion!
 • Jubla, dotter Jerusalem!
 • Se, din kung kommer till dig,
 • rättfärdig och segerrik är han.
 • Han kommer ödmjuk,
 • ridande på en åsna,
 • på en åsninnas föl.
 • 10 Jag ska ta bort vagnar ur Efraim
 • och hästar ur Jerusalem.
 • Stridens bågar ska bort,
 • och han ska tala frid
 • till hednafolken.
 • Hans välde ska nå från hav till hav,
 • och från floden till jordens ändar.

 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  Rom 13:11-14
  11 Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. 13 Låt oss leva värdigt, som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orgier, inte med strid och avund. 14 Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.


  FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 21:1-9

  1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: "Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka i väg dem." 4 Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas:
 • 5 Säg till dottern Sion:
 • Se, din kung kommer till dig,
 • ödmjuk och ridande på en åsna,
 • på en arbetsåsnas föl.
 • 6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8 Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

  FRÅN PSALMERNA
  Psalm 24
  1 Av David. En psalm.

 • Jorden är Herrens
 • med allt vad den rymmer,
 • världen med dem som bor i den,
 • 2 för han har grundat den på haven
 • och fäst den på de strömmande
 • vattnen.
 • 3 Vem får gå upp på Herrens berg?
 • Vem får komma in
 • i hans helgedom?
 • 4 Den som har oskyldiga händer
 • och rent hjärta,
 • som inte vänder sin själ till lögn
 • och inte svär falskt.
 • 5 Han får välsignelse från Herren
 • och rättfärdighet
 • från sin frälsnings Gud.
 • 6 Sådant är släktet
 • som frågar efter honom,
 • de som söker ditt ansikte
 • är Jakobs barn. Sela
 • 7 Höj era huvuden, ni portar,
 • höj er, ni eviga dörrar,
 • så att ärans kung kan tåga in!
 • 8 Vem är han, ärans kung?
 • Det är Herren, stark och väldig,
 • Herren, väldig i strid.
 • 9 Höj era huvuden, ni portar,
 • höj er, ni eviga dörrar,
 • så att ärans kung kan tåga in!
 • 10 Vem är han, ärans kung?
 • Det är Herren Sebaot,
 • han är ärans kung. Sela

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: