4 dec. 2011

Bereden väg...

Hur ska vi göra för att bereda vägen för Herren? Vad kan vi göra för att det ska bli lättare för människor att möta Gud?
Vi sjunger ofta i adventstid "Bereden väg för Herran, berg sjunken, djup stån opp". Det refererar till Johannes döparens verksamhet. Det står om Johannes att han är en röst som ropar i öknen för att bana väg för Herren, om att göra krokiga vägar raka, om att fylla dalarna och om att sänka alla berg. Allt för att bana väg för Herren. För att det inte ska finnas något hinder kvar för att människor ska få möta Herren och se Guds frälsning (Luk 3:4-6 FB).

Johannes banade verkligen väg för Herren. Det blev en väckelse. Folkskaror från hela Jerusalem kom ut till Jordanfloden för att låta döpa sig av Johannes. Men vad var det då som Johannes predikade som fick sådan effekt? Det var inget budskap som strök medhårs. Han predikade inte att "Du är OK som du är", eller "Du är du och du duger". Han predikade det motsatta: "Det är inte OK som du lever. Du lever i synd. Du måste ångra dig och vända om." Han sa till och med: "Ni huggormsyngel!...Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen!"
Jag undrar hur ett sådant budskap skulle tas emot av den sekulariserade postmoderna människan som inte tror att det finns någon absolut sanning eller att det finns rätt och fel? Jag är inte säker på att det är det budskapet som i dag banar vägen för Herren, även om det förmodligen inte är mindre sant i dag än på Johannes tid.

Hur ska vi göra för att bereda vägen för Herren? Vad kan vi göra för att det ska bli lättare för människor att möta Gud? Vad är det för något som hindrar människor i Sverige i dag att möta Herren? Vilka vägar ska göras raka, vilka dalar ska jämnas ut och vilka berg ska sänkas?

Jag tror att allt detta är ytterst viktiga frågor som vi verkligen behöver ta på allvar och be Gud om hjälp att hitta de rätta svaren på.

Men innan vi tar itu med alla andra och hur alla andra borde vara, måste vi kanske se till att bereda väg för Herren i vårt eget liv. Vad finns det för hinder för att Jesus får vara herre i mitt liv? Vad finns det för saker i mitt liv som kan bana väg för Herren? Vilka krokiga vägar måste rätas ut för att Herrens ska få ett genombrott i mitt liv?

Låt oss fortsätta att sjunga "Bereden väg för Herran...". Men låt oss inte bara sjunga det. Låt oss göra det också.
/PB

Inga kommentarer: