28 dec. 2011

Morgonkoll 28/12

rupebas morgonkoll den 28/12

I dagens morgonkoll kan man bland annat läsa om Stanley Sjöbergs tolkning av den Europeiska krisen i Bibelns ljus.
Dessutom kan man läsa om ledartillsättningen i den nya frikyrkan samt om den ökande hemlösheten i Sverige


Svåra tider väntar efter Europas kris
Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän - "Bibelns förutsägelser handlar om att den globala utvecklingen kommer att fullföljas, men inte som många tror och hoppas, med en global demokrati, utan med en världsdiktatur, skriver Stanley Sjöberg och varnar för en övertro på exempelvis den arabiska våren.
Europaunionens kris handlar om en urholkad ekonomi med en valuta som riskerar att upplösas. Maktmissbruk, ekonomisk plundring av dem som haft tillgång till kapitalet, har medverkat till grymma orättvisor och som en följd, folkets vrede över sina förlorade rättigheter.
Europa saknar ett tydligt ledarskap med förmåga att samordna de olika nationalstaterna. Vi står inför massornas uppror eller diktaturens starka hand som kräver tyst lojalitet som förutsättning.
Enligt Bibeln ska Europa i denna tid uppstå inom det gamla romarrikets gränser. Daniels bok jämför fundamentet till den politiska unionen som en ”mäktig” staty. Fötterna beskrevs i synen som en blandning av järn och krukmakarlera. ”Det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet”, förklarar profeten Daniel
."

Andlighet och personlig Gud är en förutsättning
Ingegerd Tillenius  skriver i Sändaren med anledning av val av ledare i det nya samfundet - "Tre samfund har gått samman. Det torde ha ekonomisk orsak då medlemstappet varit stort i många år. Vad beror det på? Mina funderingar rör sig på det andliga planet. Kristendomen är ingen religion utan en tro och en dårskap enligt NT. När pastorer hävdar att Jesu tillblivelse inte är sann utan han är avlad och född på samma sätt som alla andra människor och inte heller tror att Gud är personlig, blir nog den personliga andakten därefter. Då är det glädjande att den pastor som tycks ha störst förtroende bland förslagen till ny kyrkoledare har andliga kvaliteter
Verksamhet finns det gott om och en del församlingar tenderar fungera mest socialt för inre kretsar. Det finns undantag. Jag hör medlemmar på frågan vem du är presentera sig med vetenskapliga studier, examina och positioner. Är det den identifikation man gör som kristen? Vetenskap och tro är motpoler i en sekulariserad värld och kyrka. Har vetenskaplig kunskap, materialism och det som går att tro med förståndet fått för stort utrym­me?
"


Stadsmissionen ser nya grupper av hemlösa 
Kyrkans Tidning - "Stockholms stadsmission ser att hemlösheten har ökat bland unga vuxna, kvinnor, utlandsfödda samt EU-medborgare som utan framgång söker arbete i Sverige. Särskilt den sistnämnda gruppen ökar markant.
- Vi ser allt fler EU-medborgare i gatubilden: de bor på gatan, försörjer sig som gatumusiker eller ber om pengar, säger Anna Johansson, enhetschef på Stockholms stadsmission.
Också många barnfamiljer har fått det sämre ekonomiskt, enligt Stadsmissionen. Ett tecken på detta är att fler barnfamiljer vräkts i år jämfört med 2010. En del av som avhysts blir hemlösa."

Inga kommentarer: