1 dec. 2011

Svenskarna rädda för frikyrkan

Dagen skriver:

"Finns det en beröringsskräck för religiösa frågor i Sverige? Ja, konstaterade civil- och bostadsminister Stefan Attefall vid en paneldiskussion på måndagskvällen och läste ur en Dagenartikel om adventsfirande i kyrkor.
Stycket som Attefall läste ur handlade om vad man får och inte får göra i kyrkan när en skola är på besök. Han menade att uttalandet från undervisningsrådet på Skolverket "evangelier är per definition en text med förkunnelse och all form av religiös förkunnelse är förbjuden" visade hur illa det är ställt.-Religionsfrågorna blir allt viktigare i Sverige och därför måste man kunna mer om religion för att förstå mer. Visst finns det en beröringsskräck, men det värsta är nog ändå att okunskapen om religion breder ut sig
."

Läs mer

Inga kommentarer: